20-09-16

Sverige går miste om forskartalanger!

Ett land ökar möjligheterna till innovation genom att investera i forskarutbildning inom natur- och teknikämnen, men innovationsverksamheten behöver bli mer inkluderande. Det framkommer i en ny rapport från Entreprenörskapsforum. Författaren pekar även på att insatser som ökar antalet kvinnliga forskarutbildade inom just natur- och teknik kan ha långsiktiga effekter på ett lands innovationskraft, inte bara direkt utan över flera generationer.

I Vem blir forskare och vad spelar det för roll? studeras svenska forskarutbildade, deras bakgrund och karriärvägar. Det visar sig att 29 procent av svenska uppfinnare är forskarutbildade, att jämföra med en procent av befolkningen i stort. Utbildning – och då särskilt forskarutbildning – är centralt för att en person ska bli innovatör. Forskarutbildade är därmed särskilt viktiga för att ta fram och utveckla nya produkter och tjänster och på så sätt bidra till svenskt välstånd.

I rapporten visas att social reproduktion utgör en stor del av förklaringen till varför en person söker sig till forskarutbildning. På samma sätt styrs inriktningen på forskarkarriären av ärvda intressen för vissa karriärer från forskarutbildade föräldrar. Förebilder är också av vikt för att förklara varför en individ söker sig till en viss utbildning eller ett visst yrke.

Kvinnliga uppfinnare har en särskilt stark effekt på sannolikheten att de egna barnen blir uppfinnare, säger John Källström, rapportförfattare och forskare vid Copenhagen Business School.

Många ungdomar med goda betyg från gymnasiet, men från grupper underrepresenterade vid högre studier, väljer bort högre utbildning.

Därför föreslår jag riktade informationssatsningar mot ungdomar från underrepresenterade grupper för att öka antalet som söker sig till forskning, säger John Källström, rapportförfattare och forskare vid Copenhagen Business School.

 

Ladda ned: Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll?

 

För intervjuer och kommentarer: John Källström, fil dr och forskare Copenhagen Business School, 070-3158384.