Migration och välfärdsstaten i Europa

Nu finns Johan Eklund och Pontus Braunerhjelms kapitel i Europaperspektivs antologi ”EU i en världsordning under omvandling” på engelska. De diskuterar vilka ekonomiska konsekvenser som kan förväntas av migration på den europeiska välfärdsstaten samt om de mest utbyggda välfärdsstaterna i Europa kommer att behålla sin karaktär eller om välfärden i större utsträckning måste differentieras.

 

Författarna menar att för framgångsrik integrationspolitik i EU:s medlemsländer måste flera olika instrument användas, bland annat inom lönesättning, sociala transfereringar och utbildningsinsatser. De rekommenderar också att EU bör stärka den gemensamma asyl- och migrationspolitiken samt etablera mekanismer för att underlätta för EU:s medlemsländer att lära av varandra i syfte att stärka den ekonomiska och sociala integrationen i de europeiska samhällena.

 

Ta del av kapitlet på engelska (betallänk) 

 

Ta del av kapitlet på svenska  (kostnadsfri pdf)