Sofie Naumburg – Ny praktikant hos Entreprenörskapsforum

Under hösten 2020 kommer Sofie Naumburg att praktisera på Entreprenörskapsforum. Sofie har en kandidatexamen i nutrition från Stockholms universitet och har som mål att fortsätta med sin utbildning på masternivå med inriktning på entreprenörskap.

 

Sofie berättar att hon alltid haft ett stort intresse för naturvetenskap. Under hennes kandidatutbildning började hon fundera på hur teori kan appliceras i praktiken för att finna innovativa lösningar på samhällsproblem och tog folkhälsa som exempel.

 

För att kunna arbeta innovativt behöver man, i min mening, förståelse för hur omvärlden fungerar på flera plan där politik, ekonomi och entreprenörskap är viktiga beståndsdelar. Något Entreprenörskapsforum jobbar aktivt med. Därför är jag mycket tacksam för att jag får utföra min praktik här, säger Sofie Naumburg.

 

Sofies inledande arbetsuppgifter har bland annat varit att hjälpa forskarna med underlag för artiklar, med researcharbete samt att uppdatera stiftelsens konkurrentanalys.