Sverige riskerar gå miste om nästa Einstein

Ett land ökar sin totala innovationspotential genom att investera i forskarutbildning inom natur- och teknikämnen samtidigt som satsningar görs för att innovationsverksamhet blir mer inkluderande. Det skriver John Källström i Altinget med anledning av en ny rapport där han bland annat visar att kvinnliga uppfinnare har särskild stark effekt på sannolikheten att barnen blir uppfinnare.