Tre av tio företagare behöver investera i digital kompetens

Pandemin har slagit hårt mot hela ekonomin. Krisen riskerar att bli ännu dyrare för de företag som inte förmår anpassa sig. I en ny enkät med 5 300 små och medelstora företag visas att digitalisering är en viktig nyckel men det största hindret är digital kompetens. Resultaten återges i en ny rapport från Entreprenörskapsforum. Här framkommer att företagen har ett tydligt behov av att förändra sina arbetssätt efter pandemin och att ytterligare digitalisering är en del av lösningen.

32 procent av företagen rapporterar att de behöver investera mer i förändringsarbete och 30 procent behöver investera mer i generell digital kompetens för att säkra sin framtida konkurrenskraft. Det är resultat ur Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin som redogör för en ny undersökning med över 5 300 små och medelstora företag bland Företagarnas medlemmar i hela Sverige. Undersökningen är medfinansierad av Google Sverige.

Främst vill företagen utveckla kompetenser inom väletablerade teknikområden som sociala medier, e-handel och molntjänster. Med små medel kan en väsentlig del av den digitala omställningen i svenskt näringsliv påbörjas, säger rapportförfattaren Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Men det krävs lägre trösklar för att investera i digital kompetens. I rapporten identifieras tre möjligheter:

  1. Kompetensavdrag för företag som investerar i kompetensutveckling.
  2. Individuella skatteavdrag för investeringar i kompetensutveckling.
  3. Utökat FoU-avdrag för att inkludera arbete med digital omställning.

Ladda ned: Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin

Undersökningen presenteras idag i en livesändning kl. 12.42-13.00 under den nationella temadagen Digital@Idag

För intervjuer och kommentarer:
Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 070–8741494.