20-10-12

Företagens vinstdynamik i Review of Industrial Organization

I linje med Schumpeters teori om kreativ förstörelse bör företags vinstnivåer på sikt drivas ned. Nya företag sätter nämligen press på de etablerade att innovera, sänka priser och ge större värde för konsumenterna. I en nyligen publicerad artikel av Sameeksha Desai, Johan Eklund och Emma Lappi i Review of Industrial Organization framkommer att marknadens inträdesregler påverkar denna process.

 

Med hjälp av en panel bestående av 13 000 företag i 33 länder över åren 2005 och 2013 har författarna undersökt vinstdynamiken och kopplat denna till regleringars betydelse.

 

Vinstdynamiken utgör ett förhållande som ofta antas men sällan testas empiriskt. Våra resultat visar på inträdesregleringars effekter och är användbara för beslutsfattare som behöver göra överväganden om hur olika regleringar påverkar näringslivets konkurrenskraft, säger Emma Lappi, ekon dr Jönköping International School of Business och till nyligen doktorand hos Entreprenörskapsforum.

 

Vi finner att två olika hinder för marknadsinträde gynnar vinster i redan existerande företag. Det rör sig om administrativa regler och kostnader förknippade med att starta ett bolag. Samtidigt utgör möjligheterna till vinst en viktig drivkraft för innovationer, fortsätter Emma Lappi.

 

Klart står att inträdesregleringar påverkar vinster både på kort och lång sikt och fortsatta studier planeras för att ta reda på än mer.
Läs artikeln i sin helhet: Entry Regulation and Persistence of Profits in Incumbent Firms