Sveriges innovationsklimat står sig väl internationellt

Sverige har ett bra innovationsklimat och får god utdelning på sin Innovation input, skriver Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum i en krönika. Vi är med andra ord effektiva när det gäller att utnyttja vårt goda innovationsklimat. Analysen bygger på den senaste Global Innovation Index (GII, 2020) där Sverige placerar sig på andra plats, strax efter Schweiz.