Braunerhjelm bidrar till bok om entreprenöriella förebilder

”Förebilderna. Kvinnorna som format vår framtid” är titeln på en ny bok som lyfter 33 entreprenörer i olika branscher, åldrar och med olika bakgrunder. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har bidragit med inspel till författarna Tatiana Shalalvand och Indra Sharma, bland annat om hur det egentligen står till med entreprenörskapet i Sverige.

 

Författarna till Förebilderna har ambitionen att förnya bilden av vad entreprenörskap är och vill genom sin bok bidra till förändring: Entreprenörskap ska inte följa en norm eller en mall. Genom att visa på den mångfald som faktiskt finns och, som författarna anser, ofta glöms bort när det talas om entreprenörskap vill de inspirera fler kvinnor till eget företagande. För som rubriken antyder handlar entreprenörskap om handlingskraft, entreprenörer är människor som bryter ny mark och formar morgondagen. Utgångspunkten är därmed att vår framtid ska byggas av kvinnor och män på lika villkor.

 

I boken lyfts också 33 kvinnor som placeras in under rubriceringarna övertygelse, risktagande, förmåga att bygga nätverk och tillgång till kapital. Bland entreprenörerna finns bland andra Josefin Landgård, Sara Wimmercranz & Susanne Najafi och Amal Said. De berättar om bakgrund, drivkrafter, tillväxt, rekrytering hur de kommit in på entreprenörskapsbanan och mycket annat.

 

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH och KTH, som under tio år har varit ansvarig för Global Entrepreneurship Monitor där Entreprenörskapsforum utgör den svenska noden i den årliga mätningen av entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder, har förmedlat bilden av svenska kvinnors entreprenörskap. Bland annat har han lyft fram att Sverige haft en nedåtgående trend vad gäller nystartade företag och att minskningen är direkt kopplad till att färre kvinnor väljer att starta bolag.

 

En återhämtning tycks vara på gång men fortfarande är det stor skillnad mellan könen när det handlar om att starta företag: Cirka 10,6 procent av männen och 5,8 procent av kvinnorna i Sverige definierar sig som entreprenörer, säger Pontus Braunerhjelm.

 

I boken framkommer förtjänstfullt att en framgångsrik entreprenör inte behöver ha de egenskaper vi förknippar med Steve Jobs eller Elon Musk. Något en entreprenör måste ha är däremot ett driv, tillägger Pontus Braunerhjelm.

 

Samtliga entreprenörer i boken lyfter just det, att de tagit klivet. För vad är egentligen det värsta som kan hända?

 

Författarna Tatiana Shalalvand är investerare på riskkapitalbolaget Inventure och har tidigare varit verksam på  Sparta och Sound Industries och Indra Sharma är investerare på Novax med erfarenhet från Bambora Group, EQT Partners.

 

Om Förebilderna på förlagets sajt.