Braunerhjelm i Sveriges Radio om småföretagspolitik

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, professor KTH och BTH, diskuterade med Jämlikhetskommissionens Per Molander i Sveriges Radio med anledning av en DN Debatt på temat senare decenniers politik med syfte att gynna små företag. Braunerhjelm lyfte de små företagen som bidragande till innovationer som fångas upp av de större företagen.

 

Pontus Braunerhjelm hävdade att en omfattande forskningslitteratur visar att de mindre och medelstora företag bidrar till den största nettotillväxten i sysselsättning. Han anser dock att det är ett sunt resonemang att ompröva småföretagspolitiken för att effektutvärdera det som görs.

 

Per Molander lyfte i sin DN-artikel att små företag har lägre produktivitet än större och inte lämnar något särskilt bidrag till sysselsättningstillväxten. Han anser det därmed vara hög tid att ompröva politiken i ett land som han menar redan rankas som ett av de mest företagsvänliga i världen.

 

Lyssna till diskussionen i Studio ett.

Läs debattartikeln i DN