DN Debatt Repliker: Alla företagsstorlekar behövs

Fem professorer inom entreprenörskap och företagsdynamik, bland andra Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund replikerar Per Molander: Som forskare blir vi bedrövade när före detta generaldirektörer målar breda policyslutsatser baserat på enstaka populärvetenskapliga verk. Molander har rätt i att stödpolitiken behöver ses över, men hans övriga påståenden är felaktiga och saknar stöd i forskningen.