Företagsstöd i en föränderlig tid

Entreprenörskapsforum samarrangerade ett webbinarium med OECD Spatial Productivity Lab där riktade incitament till företag diskuterades. Johan Eklund, vd och professor, lyfte att en föränderlig verklighet kräver en förnyad diskussion om hur politiken kan stödja nystartade företag. Bland annat uppmärksammades att politiken behöver bli mer experimentell, innovativ och evidensbaserad för att uppnå högsta effekt.