Braunerhjelm i Fplus: Superinvesteraravdrag behövs!

Sedan den stora skattereformen på 90-talet har uppskattningsvis 600 justeringar av skatterna gjorts. Det är inte alltid så lätt för vanligt folk att förhålla sig till detta, säger Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm när han kommenterar en eventuell ny skattereform i Fplus. Han säger också att skatter är ett tillväxtpolitiskt instrument, läs intervjun som inkluderar ett superinvesteraravdrag!