Ny rapport: Sverige medelmåttigt och tappar i konkurrenskraft

Sverige uppvisar en sämre välstånds- och produktivitets-utveckling än många jämförbara länder. I en uppdaterad mätning av konkurrenskraften framkommer att Sverige presterar medelmåttigt och långsamt tappar i position relativt andra länder. I den tolfte upplagan av Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum Report dras slutsatsen att pandemin troligen inte kommer förändra Sveriges grundläggande konkurrenskraft. Däremot krävs omedelbara politiska åtgärder som gör det möjligt att komma starkare ur krisen.

Här är framförallt arbetsmarknadens funktionssätt en central faktor. Behovet av investeringar i alla former av immateriella tillgångar är också stort och avgörande för att Sverige ska kunna återta förlorade positioner.

 

I Svensk konkurrenskraft – Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd? tas tempen på hur det står till med den svenska konkurrenskraften. Vid en jämförelse med mätningen från 2017 pekar förändringsdynamiken åt fel håll: Sverige tappar i position och politiken uppvisar en oförmåga att bemöta tidigare kända svagheter som påverkar landets konkurrenskraft.

 

Med ett 70-tal indikatorer i en scorecard-analys visar författarna att det finns potential för Sverige för att stärka svenskt välstånd på sikt. Det som krävs för förbättrad konkurrenskraft är ett långsiktigt arbete med tydligt fokus på fungerande marknader som bidrar till kompetensförsörjning och tillgodogörande av forskning och ny teknik samt mer generellt underlättar för innovationer och mer kostnadseffektiva processer.

 

Förenklat uttryckt bygger konkurrenskraft på en politik där näringslivet har tillgång till välutbildad arbetskraft och kapital som fritt kan röra sig till de mest produktiva verksamheterna, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS samt en av rapportförfattarna.

 

Även om covid-19-pandemin troligen inte har en omedelbar påverkan på svensk konkurrenskraft visar analysen att utvecklingen går i fel riktning. För en liten, öppen och handelsberoende ekonomi som den svenska kan, enligt författarna, detta få allvarliga ekonomiska konsekvenser, inte minst kan det komma att påverka den svenska industrins styrkepositioner på globala marknader.

 

Ladda ned: Svensk konkurrenskraft – Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd?

 

För intervjuer och kommentarer: Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS, 070-659 14 06.

 

Rapportens redaktörer medverkar i premiäravsnittet av Entreprenörskapsforums podd Forskning om förnyelse. Lyssna här!

 

Författarna till Swedish Economic Forum Report 2020 är:

Johan Eklund, professor Blekinge tekniska högskola, Internationella handelshögskolan i Jönköping och vd Entreprenörskapsforum (red.)

Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH (red.)

Martin Andersson, professor Blekinge tekniska högskola och forskare Entreprenörskapsforum

Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga tekniska högskolan och Blekinge tekniska högskola samt forskare Entreprenörskapsforum

Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Karolina Ekholm, professor Stockholms universitet

Pernilla Johansson, seniorekonom Swedbank

Christian Ketels, forskare Harvard Business School