Civilsamhälle, filantropi och ett nytt samhällskontrakt efter pandemin

Redan innan coronakrisen var det uppenbart att Sverige hade stora utmaningar, bland annat på välfärds- och integrations-området. Därför startar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum tillsammans med civilsamhällets nystartsgrupp, Nysta, ett forskningsprojekt med syfte att ta fram ny kunskap om hur civilsamhället kan bidra till ett nytt samhällskontrakt för Sverige. En kick-off hålls den 10 december, anmäl dig nu!