Vem vill du nominera till Unga forskarpriset 2021?

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset med en prissumma på 150 000 kronor. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. 2021 års pris tilldelas en kvinna. Välkommen med din nominering före den 10 december!

2021 års pris kommer att tilldelas en kvinna som är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige, har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete och som inte är äldre än 35 år vid nomineringstillfället. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand står i fokus för bedömningen. Prissumman är 150 000 kronor och finansieras av Triton Advisers (Sweden) AB.

Du som har docentkompetens eller högre kan nominera. Välkommen att skicka din nominering, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat till Pernilla Heed, projektledare Entreprenörskapsforum, senast den 10 december 2020. Om du inte är behörig att nominera kan du alltid tipsa en docent, professor eller oss på Entreprenörskapsforum!

Läs mer om villkoren för priset