Dan Olofsson i Helsingborgs Dagblad om gig- och delningsekonomin

I dagens HD skriver IT-entreprenören Dan Olofsson om gig- och delningsekonomin och hänvisar till Entreprenörskapsforum. Han efterlyser en soloföretagsreform med en enkel schablonbeskattning där jobb och ersättningar hanteras via en app som ett led i att minska det ekonomiska utanförskapet bland utrikes födda.