Debatt: Dags att ta tag i utbyggnaden av bredband

Pernilla Johansson, seniorekonom Swedbank, medverkade i Swedish Economic Forum Report 2020. Nu skriver hon i Norrtelje Tidning att det bästa regionala och kommunala beslutsfattare kan göra för att stärka regional konkurrenskraft är att skapa goda förutsättningar för den omvandling coronakrisen för med sig. Fokus bör ligga på kompetens och infrastruktur inklusive bredband.