Tänk om pandemin inte tar slut?

Tänk om… pandemin inte tar slut? Tänk om… AI handlar om mer än automatisering? Dessa frågor ställer sig Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg i en forskarspaning utgiven av Svenska Stadskärnors Forskningsråd. I den ger ett antal forskare en kontrafaktisk beskrivning om stadens utveckling.

I kapitlet om pandemin beskriver Joakim Wernberg ett tankeexperiment om vad som skulle hända med staden och stadskärnan om pandemin inte tog slut.

Den här pandemin kommer förr eller senare att bedarra, men det kan ta tid och det kommer fler pandemier. När social distansering och andra skyddsåtgärder först infördes, var det många som höll andan och väntade på att allt skulle återgå till det normala. Efterhand har det blivit allt tydligare att det inte kommer att hända. Istället måste vi börja fundera på hur det nya normaltillståndet kan tänkas se ut. För stadskärnan innebär det en rad avvägningar, till exempel vad gäller hotell- och restaurangverksamhet, handel och kontorslokaler, skriver Wernberg.

I Tänk om… AI handlar om mer än automatisering? gör Joakim Wernberg en spaning bortom pilotprojekt och experiment kring AI och ger utrymme för en bredare diskussion om hur den smarta staden arbetar i framtiden. Kommer staden att automatiseras fullständigt? Om inte, hur ser arbetsfördelningen mellan människa och maskin ut?

 

Ta del av rapporten