Braunerhjelm i SvD: Bygg bostäder av kommersiella lokaler

Pandemin har förändrat hur vi lever och arbetar och efterfrågan på butiksytor och kontors­lokaler kommer att minska. De lokaler som frigörs måste hitta nya användnings­områden skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm tillsammans med IFN:s Roger Svensson i SvD. Bostäder ligger närmast till hands, menar författarna som föreslår investerings­stöd vid ombyggnader till hyresrätter.