Entreprenörskapsforum tar plats i Tillväxtkommissionen

Malmö stad har inrättat en Tillväxtkommission för ett hållbart och inkluderande Malmö. Kommissionärer har handplockats att medverka utifrån sin kompetens och erfarenheter inom forskning och näringsliv. Glädjande nog har Entreprenörskapsforums Martin Andersson, även professor BTH, valts till kommissionens ordförande och Pontus Braunerhjelm, även professor BTH och KTH, till kommissionär.