Hur påverkar plattformsföretagen konkurrens och innovation?

Entreprenörskapsforum startar en ny serie för policyartiklar med temat teknik, ekonomi och strukturomvandling. Den första i serien handlar om innovation, konkurrens och digitala plattformar. Artikeln belyser friktionen mellan konkurrenslagstiftning och digitala plattformsföretag som i flera avseenden skiljer sig markant från den typ av affärsmodeller som lagstiftningen utformades för. Samtidigt bidrar plattformsföretagen till marknadsförstoring och främjar konkurrens på en rad andra marknader. Trots att EU länge har arbetat för en digital inre marknad är den europeiska digitala ekonomin fortfarande splittrad. Att förstå hur lagstiftningen kan anpassas för att dra nytta av plattformarna är avgörande för europeisk konkurrenskraft och innovation i framtiden.

I artikeln introducerar jag fem policyproblem kopplade till plattformsföretagens inverkan på konkurrens och innovation. Dessa problem kan förhoppningsvis bidra till att belysa områden som kräver mer forskning men även att konkretisera de frågor och avvägningar som den fortsatta politiska diskussionen måste ta hänsyn till, säger artikelförfattaren Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

 

Ta del av: Innovation, Competition and Digital Platform Paradoxes, Policy Papers on Technology, Economics and Structural Change 2021.1