Johan Eklund i Bulletin om arbetskraftsinvandring

Vad är en rimlig tröskel för arbetskraftsinvandring? Den frågan ställer Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, i sin sista kolumn i Bulletin. Han slutar som fristående kolumnist liksom flera av de namnkunniga journalisterna som idag lämnat tidningen.