Entreprenörskapsutbildning – ett framtida policyverktyg?

Johan Eklund medverkar i en panel om policys roll kopplat till entreprenörskapsutbildning på European Entrepreneurship Education Workshop 2021 den 22 april. Övriga medverkande är Rasmus Rahm, SSES, Johan Carlstedt, IVA och Caroline Wigren som företräder huvudarrangören Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. Entreprenörskapsforum  och IVA samarrangerar panelen.