Debatt: Blir det svenska musikundret omsprunget?

Musikundret kan sägas ha formats i skärningspunkten mellan den tekniska utvecklingen och musikskapandet. Hela 76 procent av den svenska musikbranschen utgörs av enmans- eller fåmansföretag. I en debattartikel i Smålandsposten lyfter Daniel Johansson, forskare och rapportförfattare, de viktigaste policyförslagen för att Sverige ska hålla liv i de tidigare musikframgångarna.