90-konton i det 21:a århundradet: utmaningar och möjligheter

Idag ökar konkurrensen om givarna. Vid sidan av gåvor till hjälporganisationer ökar andra former av insamlingar, ofta via sociala medier och privata initiativ. Kommer 90-konton ha samma framträdande roll under det 21:a århundradet som tidigare?