Hur bör det skatterättsliga företrädaransvaret se ut?

Under vissa omständigheter kan företrädare för ett bolag bli personligt ansvariga för bolagets skatteskulder. Frågan är nu aktuell genom en statlig utredning. Men är utredningens förslag tillräckliga? Hur påverkar förslagen det svenska entreprenör-skapet? Det diskuteras vid ett webbinarium den 6 maj.