Eklund i Axess: Utanförskapet syns inte i statistiken

Finansministern kommenterar i vårbudgeten att den höga arbetslösheten förklaras av en hög sysselsättning och ett högt arbetskraftsdeltagande. Detta är inte lögn, men gravt missvisande, skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund i Axess. Han efterlyser att självförsörjningsmått som visar om en individ kan försörja sig på egen hand.