Ny rapport: Tillvarata civilsamhället för att möta samhällsutmaningar!

Sveriges civilsamhälle har en lång historisk tradition av att utveckla nytänkande lösningar på komplexa samhällsutmaningar. På senare tid har t.ex. hjälptelefonlinjer, kvinnojourer och fritidsbanker utvecklats för att möta behov som inte täcks av staten eller marknaden. Men det återstår mycket att göra innan civilsamhällets innovationskraft kan tillvaratas fullt ut. Med avstamp i en ny kunskapsöversikt föreslås bland annat en nationell investeringsfond för att finansiera utformning, implementering och spridning av sociala innovationer.

 

Det framkommer i en ny rapport framtagen i samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Nysta, Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, av professor Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet.

 

Även om civilsamhället – med sin mångfald av föreningar, kooperativ, stiftelser, trossamfund, nätverk och frivilliginsatser – allt oftare lyfts fram som viktiga innovatörer och samarbetsparter för att tackla aktuella samhällsutmaningar så omfattas de sällan av Sveriges befintliga stödsystem för innovation.

 

Merparten av dagens regelverk, stödinsatser och forskning är fortfarande präglade av det fokus på teknisk och industriell förnyelse som kännetecknat innovationsområdet sedan andra världskriget. Det är främst aktiebolag och kommersiella affärsidéer som tar del av Sveriges offentliga innovationsstöd, säger Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet.

 

För att säkra att civilsamhällets mångfald av organisationsformer, affärsmodeller, verksamhetsområden och roller tillvaratas för att möta Sveriges samhällsutmaningar föreslås bland annat att:

 

 • Hela innovationsprocessen ska med!
  • Inrätta en nationell investeringsfond för att finansiera utformning, implementering och spridning av sociala innovationer i samarbete mellan civilsamhället.
 • Hela civilsamhället ska med!
  • Bredda företags- och innovationsfrämjande stödinsatser så att det omfattar civilsamhällets mångfald av organisationsformer, affärsmodeller och verksamhetsområden.
 • Alla samhällssektorer ska med!
  • Säkerställ civilsamhällets representation i etablerade konstellationer som nationella innovationsrådet, digitaliseringsrådet samt Vinnovas innovationsplattformar.
 • Alla kunskaper ska med!
  • Inrätta en forskningsfond för mång- och tvärvetenskaplig kunskapsutveckling inom social innovation, som annars ofta faller ofta mellan stolarna hos Sveriges forskningsfinansiärer.

 

Ladda ned rapporten: Social innovation i civilsamhällets organisationer

 

Ta del av lanseringswebbinariet.