Släpp loss innovationskraften i civilsamhället

I Forskning om förnyelse berättar Hans Sjögren, professor Linköpings universitet och HHS, aktuell med rapporten ”Idéburen arbetsmarknad – ett nytt samhällskontrakt efter pandemin” om civilsamhällets roll i ekonomin och hur idéburna initiativ kan stärka arbetsmarknaden. Enligt Sjögren krävs såväl politisk vilja som handling för att dra nytta av potentialen och innovationskraften inom civilsamhället.