Sommarhälsningar från Entreprenörskapsforum

Sommarledigheten är i sikte och värmen har vi redan fått känna av. För dig som gärna tar del av färska forskningsresultat från hängmattan har jag ett antal tips:

 

Självförsörjning har blivit ordet på mångas läppar sedan Entreprenörskapsforum lanserade ett integrationspolitiskt ramverk med just självförsörjning som mål. Läs allt om Integration Sverige, projektet som syftat till att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda. Slutrapporten i projektet, Vägar till självförsörjning, är också den mest nedladdade rapporten under våren.

 

Tvåa på nedladdningstoppen finns Det svenska musikundret där Daniel Johansson, forskare Linnéuniversitetet, sammanfattar 20 års forskning om musikbranschens utveckling. Rapporten ingår i en serie om branscher där svenska företag utmärkt sig med stark tillväxt samt uppmärksammats internationellt. SVT Forum sände lanseringswebbinariet.

 

Trea på listan över mest nedladdade rapporter 2021 finns Social innovation i samhällets civilorganisationer författad av Malin Lindberg, professor LTU, som skrivit rapporten inom Entreprenörskapsforums och Nystas, Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, gemensamma projekt. I projektet finns även nyutgivna Idéburen arbetsmarknad – ett nytt samhällskontrakt efter pandemin av Hans Sjögren, professor Linköpings universitet och HHS.

 

– Kanske tycker du det är bättre att lyssna in de senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Ta då del av podden Forskning om förnyelse. Där lyfter vi plattformsföretag, kvinnors entreprenörskap, dataspelsbranschen med mycket mera.

 

Sköna sommarhälsningar från

Johan Eklund med kollegor