Debatt: Långsiktiga reformer krävs för att stärka entreprenörskapet

I Jönköpings-Posten och i Västerbottens-Kuriren skriver fyra artikelförfattare om hur entreprenörskapet i de svenska regionerna ser ut och hur det har påverkats av pandemin. De regionala skillnaderna i entreprenörskapsnivå förutses bestå även när ekonomin återhämtar sig.