Martin Andersson i Tillväxtanalys vetenskapliga råd

Entreprenörskapsforums Martin Andersson, professor BTH och Lunds universitet, har blivit utsedd av regeringen att bistå Tillväxtanalys i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet och får därmed fortsatt förtroende som ledamot i myndighetens vetenskapliga råd.