Om Haltiwanger i Small Business Economics

I en ny artikel publicerad i Small Business Economics skriver priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research om 2020-års vinnares forskningsbidrag. John Haltiwanger prisades för sin banbrytande forskning om hur jobb skapas och försvinner, om vilka faktorer som styr produktivitet samt hur små och medelstora företag bidrar till den ekonomiska utvecklingen.