Annika Lundius ledamot i styrelsen vid Skatteverket

Regeringen har utsett nya styrelseledamöter i Skatteverket. Bland dessa finns Entreprenörskapsforums styrelseledamot Annika Lundius, även styrelseledamot i AB Industrivärden samt tidigare rättschef i Finansdepartementet och vice vd i Svenskt näringsliv.

 

Skatteverket är numera en styrelsemyndighet vilket innebär att styrelsen är myndighetens ledning och har ansvaret för verksamheten inför regeringen. Tidigare var Skatteverket en så kallad enrådighetsmyndighet med insynsråd, men nu har myndigheten ändrat ledningsform.

 

Styrelsen har numera fullt ansvar för övergripande princip- och policyfrågor och för att fastställa myndighetens arbetsordning. Styrelsearbetet blir därmed en än mer spännande uppgift. Jag ser mycket fram emot arbetet och lyfter gärna in mina erfarenheter av svensk företagsamhet och entreprenörskap, säger Annika Lundius.

 

Ta del av regeringens pressmeddelande

 

Läs mer om Skatteverket och dess organisation