Det hållbara svenska modeundret

Modeindustrin befinner sig i ett paradigmskifte där business-as-usual inte längre önskas vilket öppnar upp för alternativa affärsmodeller. Idag arbetar såväl svenska etablerade modeföretag som nystartade mindre bolag för att skapa hållbart mode. Men förmår svenskt mode att möta hållbarhetskraven från såväl policy- som konsumentsidan? Den 23 september lanseras rapporten ”Det hållbara svenska modeundret”