Professorer om krisande handel i SvD

Överhettning, brist på insatsvaror och transporter – pandemins effekter på varuförsörjningen har överraskat många. Men hur ska vi ta oss ur det? Läs professorernas svar i SvD, Martin Andersson och Pontus Braunerhjelm, båda Entreprenörskapsforum, kommenterar.