Donationer till statliga lärosäten

Välkommen till lansering av rapporten ”Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och förtydliganden”. De högre lärosätenas unika roll som kunskapsnoder är avgörande för Sveriges samhällsutveckling, ekonomiska tillväxt och välstånd. Ett antal olika utredningar har konstaterat att ett sätt att stärka universiteten är en ökad grad av ekonomisk självständighet.