21-10-01

Självförsörjning i debatten

I Dagens Industri skriver nationalekonomer vid Svenskt Näringsliv idag att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte är självförsörjande. Definitionen av självförsörjning baserar de på Entreprenörskapsforums tidigare beräkningar. Artikelförfattarna efterfrågar en ny riktning i Sverige för arbete, företagande och självförsörjning.

 

Läs DI Debatt: Svenskt Näringsliv: 1,3 miljoner människor ur jobb

 

Ta del av resultat från projektet Integration Sverige 

 

Ladda ned rapporten När blir utrikes födda självförsörjande