Ett ramverk för delningsekonomin

Det senaste decenniet har delningsekonomin både växt och utökats till att inkludera en mängd aktiviteter. Trots detta finns det inget konsensus kring hur delningsekonomin ska definieras, mätas eller hur den passar in i ekonomin.  I en artikel bidrar Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg och medförfattare med ett ramverk för att klassificera delningsföretag och tjänster.