Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?

Välkommen till lanseringen av Entreprenörskapsforums rapport Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?, i vilken författaren Jan Hylén belyser dagens edtechsektor utifrån forskning, marknadssituation och framtidsfrågor. Den underliggande frågan är om edtech har förutsättningar att nå motsvarande framgångar som till exempel den svenska fintechsektorn gjort.