Eklund om självförsörjning

Det behövs ett självförsörjningsmål för den ekonomiska politiken och det måste löna sig att arbeta. Om självförsörjningsgraden fortsätter att falla hotas på sikt den svenska välfärdsmodellen, säger Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund i en intervju i Tidningen Näringslivet om det växande ekonomiska utanförskapet. Ta del av artikeln.