Braunerhjelm om donationer i Tidningen Curie

Det måste bli lättare för svenska lärosäten att ta emot donationer och bilda och förvalta stiftelser. Det skulle göra dem mer ekonomiskt självständiga och stärka deras förutsättningar att uppnå internationell toppklass, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, i tidningen Curie.