I Ny Teknik: svensk edtech kan bli exportframgång

Coronakrisen blixtbelyste hur viktig edtech-branschen är för utbildningssektorn när distansundervisningen ökade drastiskt 2020. Det finns många framgångsrika svenska edtechföretag, men branschen är ung och företagen små. Ta del av förslagen som Jan Hylén och Pernilla Norlin lyfter fram för att branschen ska utvecklas ytterligare.