Industrial Policy – the Washington Consensus and Beyond

Den 17 november lanseras den trettonde upplagan av Swedish Economic Forum Report med fokus på industripolitik. Redan före pandemin stod många ekonomier, inklusive den svenska, inför en omfattande strukturomvandling. Tidigare användes standardmässigt ett reformpaket av tio föreskrifter, framtagna av bland andra IMF och Världsbanken, för länder som behövde omstruktureras. Är industripolitik en väg framåt?