Wernberg lektor på Lunds universitet

Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entrepenörskapsforum, blir lektor i Teknik och Samhälle vid Lunds tekniska högskola. Arbetet innefattar bland annat att  bygga upp forskning om ekonomiska och sociala effekter av digitalisering och strukturomvandling.

 

I en kommentar säger Joakim Wernberg att det handlar om att förstå dels hur ny teknik förändrar förutsättningarna för sociala och ekonomiska aktiviteter, men också hur beteenden och incitament påverkar spridning och integration av ny teknik i ekonomin

– Det här är en spännande möjlighet att bygga upp tvärdisciplinära samarbeten mellan samhälls- och teknikvetenskap för att utforska nya perspektiv på den tekniska utvecklingen och strukturomvandlingen i ekonomi och samhälle. Något jag också tar med mig in i arbetet är det utbyte mellan aktuell forskning och policyrelevans som är Entreprenörskapsforum är särskilt bra på, säger Joakim Wernberg.