Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans

Den 18 november samarrangerar Entreprenörskapsforum ett frukostwebbinarium om förutsättningarna för civilsamhällets innovativa insatser och samverkan tillsammans med NOD Sverige. Diskussionen tar avstamp i Malin Lindbergs forskning och konkreta exempel. Anmäl dig nu!