Podd: Det innovativa civilsamhället

Civilsamhällets resurser bör tillvaratas bättre för att hitta lösningar på komplexa utmaningar i samhället. Enligt Malin Lindberg, professor vid LTU, kan social innovation inom civilsamhället bidra till att möta behov som inte täcks av staten eller marknaden. Men bättre förutsättningar och mer samarbete mellan sektorerna behövs. Det diskuteras i Forskning om förnyelse. Lyssna nu!

Malin Lindberg är aktuell hos Entreprenörskapsforum med rapporten Social innovation i civilsamhällets organisationer

Läs mer och anmäl dig till frukostwebbinarium den 18 november: Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans