Så påverkar DMA startups och SMEs

Inom några veckor röstar EU om lagförslaget Digital Markets Act (DMA) för att reglera den digitala ekonomin. Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg menar att förslaget visar på missuppfattningar om den digitala ekonomin och hur konkurrensen på digitala marknader fungerar. I förlängningen har DMA negativa konsekvenser för innovativa startups såväl som för små och medelstora företag.