Wernberg om Digital Markets Act

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg medverkade i ett samtal om hur EUs lagförslag Digital Markets Act (DMA) kan komma att påverka mindre företag. Wernberg lyfte att DMA framförallt har negativa konsekvenser för digitalt omogna företag. Dessutom, snarare än att tävla med existerande digitala jättar bör Europa satsa på nya plattformar inom t.ex. digital hälsa eller edtech.

 

Se samtalet: The Digital Markets Act: Unintended Consequences for Small Business, a virtual media briefing organised by the Connected Commerce Council (3C)

Läs mer om DMA i Joakim Wernbergs krönika David vs. Goliath or Standing on the Shoulders of Giants?- A comment on The Digital Markets Act (DMA) with respect to SMEs and startups