Stockholm, Uppsala och Örebro toppar i entreprenörskap

Andelen entreprenörer varierar kraftigt över Sverige. Högst ligger Stockholm, Uppsala och Örebro län med knappt tolv procent för huvudstadslänet och runt nio procent för de övriga länen medan Västernorrland, Blekinge och Dalarna återfinns i bottenligan med en andel mellan fyra och fem procent. Det visar en ny rapport från Entreprenörskapsforum, som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor bland 18–64-åringar för åren 2018–2020.

För andra gången presenterar Entreprenörskapsforum en regional rapport, Ett företagsamt Sverige? Regional GEM-rapport 2021, som utifrån genomsnittsvärden över tre år, 2018–20, ger en tydlig bild av hur det ser ut med entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder på regionnivå.

I rapporten visas att entreprenörskapet varierar regionalt men också över tid. En dålig position, eller låg ranking, går därmed att påverka. När länens entreprenörskapsklimat rankas utifrån elva indikatorer, som inkluderar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder, hamnar Stockholm, Skåne och Halland på topp tre-listan.

Ett tronskifte har skett sedan förra mätningen då Halland låg i topp. Jämtland och Gotland, som tidigare låg på tredje och fjärde placering har halkat ned några snäpp. Allra sist hamnar Blekinge och Gävleborg som låg ungefär på snittet vid förra mätningen, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH.

I rapporten framkommer att tillväxtambitionerna för entreprenörerna förbättrats rejält mot
föregående mätning, 2015–17. Närmare en tiondel av befolkningen har också för avsikt att starta ett nytt företag inom de närmaste åren.

Om dessa ambitioner kan realiseras eller inte beror i hög utsträckning på hur pass lätt det är att starta och skala upp sin verksamhet. Här vet vi att Sverige brottas med en rad problem. Det är fortsatt viktig att arbeta med att reformera den svenska ekonomin för att underlätta för företagande och entreprenörskap, säger Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och Södertörns högskola.

Forskningen pekar mot att politiken bör inriktas på generellt goda och långsiktigt hållbara ramvillkor på nationell nivå. Regionalt presenterar författarna policyförslag i tre huvudgrupper: lokalt företagsklimat, attraktiva miljöer och infrastruktur.

Ladda ned rapporten: Ett företagsamt Sverige? Regional GEM-rapport 2021

Länk till lanseringswebbinariet kl. 12.00-13.00.

För intervjuer och kommentarer:
Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum, 070 144 55 64
Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och Södertörns högskola, 072 375 79 75
Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, 070-559 66 24